Vítejte na stránkách MŠ Suchdol 

Bře
15
2020

VÁŽENÍ RODIČE

 V souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznaků nemoci.
Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví Vaše a Vašich dětí.
Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem a zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Mateřská škola může být uzavřena pokud toto nařídí MŠMT z důvodu např. karantény vyhlášené vládou ČR nebo pokud je vysoká nemocnost a to zásadně jen po konzultaci a se souhlasem zřizovatele - OÚ Suchdol.
Pedagog má právo odmítnout dítě, které vykazuje známky nemoci
• Zvýšená teplota
• Kašel
• Průjem, zažívací problémy – zvracení
Ve školce se ve zvýšené míře používají dezinfekční prostředky všech povrchů a mytí podlah
Dospělí i děti po umytí rukou používají dezinfekci na ruce

Bře
16
2020

UZAVŘENÍ MŠ

 
s odvoláním na závěry Bezpečnostní rady ČR dochází s platností od 11. 3. 2020 k uzavření všech základních (včetně ZUŠ), středních a vyšších odborných škol, středisek volného času. Uzavření se týká i všech školských zařízení, jejichž činnost uvedené školy vykonávají (školní družiny, kluby, domovy mládeže, internáty). Toto mimořádné opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů včetně všech akcí organizovaných školou.  
Mateřská škola Suchdol je po dohodě se zřizovatelem do odvolání UZAVŘENA
Bližší informace na nástěnkách a u ředitelky MŠ.