Běžný den


PROVOZNÍ ŘÁD MŠ SUCHDOL

Časové rozvržení
6.30 - 15.30
Děti 3-6 leté

Vnitřní denní režim:

    6.30 -    8.00            scházení dětí, hry a dovednosti dle volby dětí,
                                    individuální práce s dětmi, volné činnosti

    8.30 -    8.50            řízené pohybové aktivity, pohybové hry

 
    8.50 -    9.15            osobní hygiena, přesnídávka

    9.15 -    9.45            řízené činnosti a aktivity
                                    (frontální nebo skupinové) doba podle věku dítěte

  9.45   -  12.00             příprava na pobyt venku, pobyt venku,
                                     převlékání

12.00  -   12.45             osobní hygiena, čištění zoubků, oběd
 
12.45  -   14.15             osobní hygiena, převlékání, odpočinek dětí

14.15  -   14.45             převlékání, osobní hygiena, svačina

14.45  -   15.30             odpolední zájmové činnosti, volné činnosti,
                                     aktivity, předávání dětí zákonným zástupcům
Časové vymezení jednotlivých činností je pouze orientační. Každý pedagog přizpůsobuje svou práci nejen věku dětí, jejich vyspělosti a stupni vývoje, ale i obsahu činností, jejich náročnosti apod.. Respektuje fyzické, psychické i sociální potřeby dětí. Některé činnosti se dají přesouvat např.: na zahradu nebo do jiných prostor. Při těchto činnostech se i nadále řídí školním řádem a dbá na bezpečnost dětí v mimoškolním prostředí.Přivádění a odvádění dětí do MŠ

Přivádění dětí do mateřské školy: rodiče mohou své děti přivést do školy kdykoliv od 6.30 do 8.00hod. Vyjimečně po předchozí domluvě i později např.: návštěva lékaře, logopeda…

Odvádění dětí z mateřské školy: v poledne od 12.00 do 12.30hod.nebo v odpoledních hodinách od 14.15 do 15.30hod.. Dojde-li k vyjimečné situaci, rodiče na tuto skutečnost upozorní ředitelku, učitelku, dopředu ústně, telefonicky nebo písemně.Pravidla přihlašování a odhlašování

Nahlašování a odhlašování dětí ke stravování písemně nebo telefonicky den předem do 11.00hod.. Na pondělí se přihlašuje nebo odhlašuje vždy v pátek předem do 11.00hod. Pokud nebude dítě přihlášeno ke stravování, dostane jen ranní přesnídávku a rodiče si ho budou muset vyzvednout před obědem. /Ve škole není vývařovna /