Konané akce školky

 

Školní rok 2018 - 2019

  3. 9.2018    Zahájení školního roku
1. 9. 2018      Dětský den SDH Jednov
  9.10.2018    Výchovný koncert "Pohádkové zpívání"
15.10.2018    Divadlo Prostějov "Maxipes FÍK"
28.10.2018      Oslava 100.výročí vzniku Československé republiky -   vystoupení v krojích
22.11.2018    Divadélko "Sluníčko" 
  26.11.2018                                    Divadlo Prostějov "Pyšná princezna"
    6.12.2018                                    Mikulášská nadílka
    8.12.2018                                    Rozsvěcování vánočního stromu
    9.12.2018                                    Vítání občánků                                    
  14.12.2018                                    Vánoční besídka  a adventní dílna pro rodiče a prarodiče
  18.12.2018                                    Vánoční koledování
  19.12.2018                                    Vánoční nadílka
  
  19. 1. 2019                                     Maškarní karneval 
  31. 1. 2019                                     Primavizus 
  12. 2. 2019                                     Cirkus se zvířátky a kouzelníkem
    1. 3. 2019                                     Jarní foto
  13. 3. 2019                                     PV deník ve školce
  20. 3. 2019                                     PV deník  - seriál "NAŠE ŠKOLKA"
  17. 4. 2019                                     Velikonoční koledování
  24. 4. 2019                                     Ekologická vycházka na "Špacírštejn"
  28. 5. 2019                                     Divadlo Prostějov " O pokladu"
  29. 5. 2019                                     Ptenské dětské divadlo " Dva prsteny"
    1. 6. 2019                                     Kácení máje -  vystoupení pro veřejnost