O nás 
MŠ Suchdol je jednotřídní mateřská škola, která je umístěna se školní výdejnou stravy v budově bývalé základní školy a obecního úřadu Suchdol.

Provoz mateřské školy byl zahájen 1.září 1970 sjednocením dvou mateřských škol a to MŠ Suchdol a MŠ Jednov, z nichž každá fungovala samostatně od roku 1950. Již od roku 1970 je název školy shodný s úředním názvem obce, i když škola sídlí v Jednově. Mateřská škola byla od roku 2003 součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Lipová jako odloučené pracoviště.

Budova mateřské školy je přízemní, kde jsou samostatně umístěny prostory herny, lehárny a výdejny stravy. Prostory určené pro činnosti a pobyt dětí jsou vybaveny novým dětským nábytkem, didaktickou technikou a tělovýchovným nářadím. Na vybavení školy jsou nemalým dílem zainteresovaní naši dlouholetí sponzoři jimž patří naše velké poděkování. Okolí školy tvoří nově osázená předzahrádka. Jeji součástí jsou vzrostlé keře, které pomáhají odhlučnění a částečně snižují prašnost od místní komunikace. Za budovou je školní zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami, pískovištěm a zahradním domkem. Na protější straně vozovky je od srpna 2009 zkolaudováno a zpřístupněno tzv.“Oranžové hřiště“, které také využívá naše mateřská škola.

Od roku 2004 jsou ve škole podle finančních možností průběžně prováděny opravy a rekonstrukce.
Velmi dobré spolupráci s obecním úřadem Suchdol vděčíme za rozsáhlé rekonstrukce prováděné postupně podle finančních možností a schopností získávat potřebné dotace.
V současnosti máme již nové topení, okna a střechu, což značně snižuje provozní náklady školy. Dále byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení a přilehlých prostor. Současně byla provedena kompletí úprava školní zahrady. V době letních prázdnin 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace byly sníženy stropy a osazeno nové osvětlení všech prostor.

Od 1.9.2017 je Mateřská škola samostatmým právním subjektem. Zřizovatelem je obec Suchdol. Statutárním orgánem je ředitelka školy.