O nás 
MŠ Suchdol je jednotřídní mateřská škola, která je umístěna se školní výdejnou stravy v budově bývalé základní školy a obecního úřadu Suchdol.

Provoz mateřské školy byl zahájen 1.září 1970 sjednocením dvou mateřských škol a to MŠ Suchdol a MŠ Jednov, z nichž každá fungovala samostatně od roku 1950. Již od roku 1970 je název školy shodný s úředním názvem obce, i když škola sídlí v Jednově. Současná mateřská škola je od roku 2003 součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Lipová jako odloučené pracoviště, jejímž statutárním orgánem je ředitelka základní školy.

Budova mateřské školy je přízemní, kde jsou samostatně umístěny prostory herny, lehárny a výdejny stravy. Prostory určené pro činnosti a pobyt dětí jsou vybaveny novým dětským nábytkem, didaktickou technikou a tělovýchovným nářadím. Na vybavení školy jsou nemalým dílem zainteresovaní naši dlouholetí sponzoři jimž patří naše velké poděkování. Okolí školy tvoří předzahrádka, kde jsou vysázené keře, které pomáhají odhlučnění a částečně snižují prašnost od místní komunikace. Za budovou je školní zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami, pískovištěm a zahradním domkem. Na protější straně vozovky je od srpna 2009 zkolaudováno a zpřístupněno tzv.“Oranžové hřiště“, které také využívá naše mateřská škola.

Od roku 2004 jsou ve škole podle finančních možností průběžně prováděny opravy a rekonstrukce. Velmi dobré spolupráci s obecním úřadem Suchdol vděčíme za rozsáhlé rekonstrukce prováděné postupně podle finančních možností a schopností získávat potřebné dotace. V současnosti máme již nové topení, okna a střechu, což značně snižuje provozní náklady školy. Dále byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení a přilehlých prostor.

Od 1.9.2017 je Mateřská škola samostatmým právním subjektem.